این درس برای آموزش نرم افزار LMS برای تعریف و بارگذاری درس ارائه شده شده است فایل پی دی اف اتچ شده است